Prawdziwe życie
prawdziwa gra

True Games S.A. jest polską spółką założoną w 2020 roku przez Michała „Małolata” Kaplińskiego, rapera oraz fana gier wideo, który wspierał kreatywnie i merytorycznie produkcję wydawanej przez Movie Games gry „Drug Dealer Simulator”. True Games zatrudnia doświadczony zespół osób, które pracują nad pierwszymi produkcjami studia utrzymanymi w tematyce kultury ulicznej.

Inwestorami
znani raperzy

Inwestorami w nowej spółce zostali znani raperzy:
Wojciech „Sokół” Sosnowski oraz Michał „Małolat” Kapliński, który pełni jednocześnie funkcję szefa studia. Wśród udziałowców spółki obecne jest również Movie Games, wydawca gry “Drug Dealer Simulator”.

Wyróżnikiem gier sygnowanych marką True Games jest realistyczne oddanie klimatu kultury ulicznej, nawiązywanie do momentami bezwzględnego świata, gdzie takie procedery jak handel narkotykami, kradzieże, napady oraz konflikty pomiędzy gangami są na porządku dziennym. Gry nowego studia, podobnie jak “Drug Dealer Simulator”, pozwolą graczom na całym świecie zaznać tego niebezpiecznego ulicznego życia.

Relacje
inwestorskie

Zarząd

Michał Kapliński

Zarząd

Rada nadzorcza

Mateusz Wcześniak

Łukasz Wądołowski

Wojciech Iwaniuk

Rada nadzorcza

Celem True Games jest tworzenie w Polsce zróżnicowanych tytułów utrzymanych w klimacie kultury ulicznej, dostosowanych do potrzeb globalnego odbiorcy. Założona przez raperów, doświadczonych nie tylko na scenie, ale też w biznesie (wytwórnie muzyczne Koka Beats i Prosto Label, marka Prosto Wear) spółka, wspólnie z Movie Games, planuje ekspansję w sprawdzonej niszy i modelu działania, a w dalszej perspektywie – debiut na NewConnect.

Kontakt

True Games S.A.
kontakt@truegames.pl

Mateusz Paradowski

m.paradowski@truegames.pl
+48 516 089 279

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, True Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie kancelarii Wądołowski i Wspólnicy sp. k., ul. Marszałkowska 45/49 lok. 31, 00-648 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Kancelarii odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.